Duálne vzdelávanie na Slovensku
Prepojiť teóriu a prax, to je hlavná úloha duálneho vzdelávania, do ktorého sa teraz púšťa XXXLutz na Slovensku. Blízka spolupráca medzi školami a firmami na Slovensku už funguje niekoľko rokov, a teraz sa do rozbehnutého vlaku pridáva aj XXXLutz. 

Princíp je jednoduchý: spoločne so strednou školou alebo učilišťom si žiak v deviatej triede vyberie aj spoločnosť, ktorá sa mu po dobu štúdia stane praxou. „Na Slovensku sa nám podarilo uzavrieť spoluprácu hneď s piatimi školami,“ napísal Jiří Hulík z personálneho rozvoja XXXLutz.

Na tej v Poprade sa už XXXLutz prezentoval aj na dni otvorených dverí, kde sa študenti mohli opýtať na čokoľvek, čo ich v súvislosti s praxou u XXXLutz zaujímalo. „Potešilo nás, že sa u nášho stánku zastavilo toľko potencionálnych kolegov. Najviac sa pýtali na výhody, ktoré môžeme ponúknuť, alebo ako vyzerá pracovné prostredie u nás“ dodal Jiří Hulík.

Výhody pro všechny

Duálne vzdelávanie má výhody pre obidve strany. Predovšetkým žiak v prevádzke vidí prax, a lepšie tak pochopí teóriu, ktorú sa naučí v škole, a naopak. „Mne to vždy pomáhalo. Človek si prečíta teóriu v knihe, ale keď ju potom vidí v reálnej situácii, tak si ju skôr zapamätá. Vo výsledku potom boli skúšky o to jednoduchšie,“ potvrdil Zdeněk Kubec, ktorý pracuje ako vedúci toku tovaru v Stodůlkach. Ten pred šiestimi rokmi začal svoju prax v XXXLutz a okrem školy chodil aj cez víkendy na brigády.

Nový systém vzdelávania má ale aj výhodu pre firmy, kam sa žiaci vydajú na svoju prax. Behom troch alebo štyroch rokov, záleží na zvolenom obore, sa študent zoznámi s chodom firmy. „Po celú dobu štúdia ho budeme podporovať, ako to len bude možné. Budeme mu pomáhať pripraviť sa na skúšky, ale je tu aj rad finančných benefitov. A keď pôjde študent do pomyselného finále, teda úspešne zloží záverečné skúšky, ponúkneme mu zmluvu u našej spoločnosti. Pri nástupe do jeho prvej práce na plný úväzok mu tak odpadnú nervy, kam ho vezmú,“ ubezpečil za XXXLutz Jiří Mazanec.

Možno vás zaujíma!